Contact Us

Direct general questions to the Men's Ultimate account: MUF@dartmouth.edu

Pain Train Captains:

Henry Frost: Henry.D.Frost.15@dartmouth.edu

Brett Szalapski: Brett.E.Szalapski.15@dartmouth.edu

Andrew Pillsbury: Andrew.D.Pillsbury.15@dartmouth.edu

 

President Emeritus: Jon Xu: Jonathan.M.Xu.15@dartmouth.edu

 

Disco Troll Captains:

Goutham Kandru: Goutham.Kandru.16@dartmouth.edu

Dan Shanker: Daniel.G.Shanker.16@dartmouth.edu

 

Webmaster:

Andrew Pillsbury: Andrew.D.Pillsbury.15@dartmouth.edu