Traditional Primer Texts_Sanzi Jing/Simplified Chinese Characters. Text version

三字经
Sanzi jing (GB)
 
 
人之初,性本善。
ren zhi chu xing ben shan
 
性相近,习相远。
xing xiang jin xi xiang yuan
 
苟不教,性乃迁。
gou bu jiao xing nai qian
 
教之道,贵以专。
jiao zhi dao gui yi zhuan
 
昔孟母,择邻处。
xi meng mu ze lin chu
 
子不学,断机 杼。
zi bu xue duan ji zhu
 
窦燕山,有义方,
dou yan shan you yi fang
 
教五子,名俱扬。
jiao wu zi ming ju yang
 
养不教,父之过;
yang bu jiao fu zhi guo
 
教不严,师之惰。
jiao bu yan shi zhi duo
 
子不学,非所宜,
zi bu xue fei suo yi
 
幼不学,老何为?
you bu xue lao he wei
 
玉不琢,不成器;
yu bu zuo bu cheng qi
 
人不教,不知义。
ren bu jiao bu zhi yi
 
为人子,方少时,
wei ren zi fang shao shi
 
亲师友,习礼仪。
qing shi you xi li yi
 
香九龄,能温席;
xiang jiu ling neng wen xi
 
孝于亲,所当执。
xiao yu qing suo dang zhi
 
融四岁,能让梨;
rong si sui neng rang li
 
弟于长,宜先知。
di yu zhang yi xian zhi
 
首孝悌,次见闻。
shou xiao ti ci jian wen
 
知某数,识某文。
zhi mou shu shi mo wen
 
-而十,十而百,
yi er shi shi er bai
 
百而千,千而万。
bai er qian qian er wan
 
三才者:天地人。
san cai zhe tian di ren
 
三光者:日月星。
san guang zhe ri yue xing
 
三纲者:君臣义。
san gang zhe jun chen yi
 
父子亲,夫妇顺。
fu zi qing fu fu shun
 
曰春夏,曰秋冬,
yue chun xia yue qiu dong
 
此四时,运不穷。
ci si shi yun bu qiong
 
曰南北,曰西东,
yue nan bei yue xi dong
 
此四方,应乎中。
ci si fang ying hu zhong
 
曰水火,木金土,
yue shui huo mu jin tu
 
此五行,本乎数。
ci wu xing ben hu shu
 
曰仁义,礼智信,
yue ren yi li zhi xin
 
此五常,不容紊。
ci wu chang bu rong wen
 
稻梁菽,麦黍稷,
dao liang shu mai shu ji
 
此六谷,人所食。
ci liu gu ren suo shi