Traditional Primer Texts_Qianzi wen/Simplified Chinese Characters. Text version

千字文
Qianzi wen (GB)
 
 
天地玄黄,宇宙洪荒。
tian di xuan huang yu zhou hong huang
 
日月盈昃,辰宿列张。
ri yue ying ze chen su lie zhang
 
寒来暑往,秋收冬藏。
han lai shu wang qiu shou dong cang
 
闰余成岁,律吕调阳。
run yu cheng sui lu lu tiao yang
 
云腾致雨,露结为霜。
yun teng zhi yu lu jie wei shuang
 
金生丽水,玉出昆冈。
jin sheng li shui yu chu kun gang
 
剑号巨阙,珠称夜光。
jian hao ju que zhu cheng ye guang
 
果珍李奈, 菜重芥姜。
guo zhen li nai cai zhong jie jiang
 
海咸河淡,鳞潜羽翔。
hai xian he dan lin qian yu xiang
 
龙师火帝,鸟官人皇。
long shi huo di niao guan ren huang
 
始制文字,乃服衣裳。
shi zhi wen zi nai fu yi shang
 
推位让国,有虞陶唐。
tui wei rang guo you yu tao tang
 
吊民伐罪,周发商汤。
diao min fa zui zhou fa shang tang
 
坐朝问道,垂拱平章。
zuo chao wen dao chui gong ping zhang
 
爱育黎首,臣伏戎羌。
ai yu li shou chen fu rong qiang
 
遐迩一体,率宾归王。
xia er yi ti shuai bin gui wang
 
鸣凤在竹,白驹食场。
ming feng zai zhu bai ju shi chang
 
化被草木,赖及万方。
hua bei cao mu lai ji wan fang
 
盖此身发,四大五常。
gai ci shen fa si da wu chang
 
恭维鞠养,岂敢毁伤。
gong wei ju yang qi gan hui shang
 
女慕贞洁,男效才郎。
nu mu zhen jie nan xiao cai lang
 
知过必改,得能莫忘。
zhi guo bi gai de neng mo wang
 
罔谈彼短,靡恃己长。
wang tan bi duan mi shi ji chang
 
信使可覆,器欲难量。
xin shi ke fu qi yu nan liang
 
墨悲丝染,诗赞羔羊。
mo bei si ran shi zan gao yang
 
景行维贤,克念多圣。
jing xing wei xian ke nian duo sheng
 
德建名立,形端表正。
de jian ming li xing duan biao zheng
 
空谷传声,虚堂习听。
kong gu chuan sheng xu tang xi ting
 
祸因恶积,福缘善庆。
huo yin e ji fu yuan shan qing
 
尺壁非宝,寸阴是竞。
chi bi fei bao cun yin shi jing
 
资父事君,日严与敬。
zi fu shi jun yue yan yu jing
 
孝当竭力,忠则尽命。
xiao dang jie li zhong ze jin ming
 
临深腹薄,夙兴温清。
lin shen fu bao su xing wen qing
 
似兰斯馨,如松之盛。
shi lan si xin ru song zhi sheng
 
川流不息,渊澄取映。
chuan liu bu xi yuan cheng qu ying
 
容止若思,言辞安定。
rong zhi ruo si yan ci an ding
 
笃初诚美,慎终宜令。
du chu cheng mei shen zhong yi ling