Traditional Primer Texts_Qianzi wen/Traditional Chinese Characters. Text version

千字文
Qianzi wen (Big5)
 
 
天地玄黃,宇宙洪荒。
tian di xuan huang yu zhou hong huang
 
日月盈昃,辰宿列張。
ri yue ying ze chen su lie zhang
 
寒來暑往,秋收冬藏。
han lai shu wang qiu shou dong cang
 
閏余成歲,律呂調陽。
run yu cheng sui lu lu tiao yang
 
云騰致雨,露結為霜。
yun teng zhi yu lu jie wei shuang
 
金生麗水,玉出昆岡。
jin sheng li shui yu chu kun gang
 
劍號巨闕,珠稱夜光。
jian hao ju que zhu cheng ye guang
 
果珍李奈, 菜重芥姜。
guo zhen li nai cai zhong jie jiang
 
海咸河淡,鱗潛羽翔。
hai xian he dan lin qian yu xiang
 
龍師火帝,鳥官人皇。
long shi huo di niao guan ren huang
 
始制文字,乃服衣裳。
shi zhi wen zi nai fu yi shang
 
推位讓國,有虞陶唐。
tui wei rang guo you yu tao tang
 
吊民伐罪,周發商湯。
diao min fa zui zhou fa shang tang
 
坐朝問道,垂拱平章。
zuo chao wen dao chui gong ping zhang
 
愛育黎首,臣伏戎羌。
ai yu li shou chen fu rong qiang
 
遐邇一體,率賓歸王。
xia er yi ti shuai bin gui wang
 
鳴鳳在竹,白駒食場。
ming feng zai zhu bai ju shi chang
 
化被草木,賴及萬方。
hua bei cao mu lai ji wan fang
 
蓋此身發,四大五常。
gai ci shen fa si da wu chang
 
恭維鞠養,豈敢毀傷。
gong wei ju yang qi gan hui shang
 
女慕貞潔,男效才郎。
nu mu zhen jie nan xiao cai lang
 
知過必改,得能莫忘。
zhi guo bi gai de neng mo wang
 
罔談彼短,靡恃己長。
wang tan bi duan mi shi ji chang
 
信使可覆,器欲難量。
xin shi ke fu qi yu nan liang
 
墨悲絲染,詩贊羔羊。
mo bei si ran shi zan gao yang
 
景行維賢,克念多聖。
jing xing wei xian ke nian duo sheng
 
德建名立,形端表正。
de jian ming li xing duan biao zheng
 
空谷傳聲,虛堂習聽。
kong gu chuan sheng xu tang xi ting
 
禍因惡積,福緣善慶。
huo yin e ji fu yuan shan qing
 
尺壁非寶,寸陰是競。
chi bi fei bao cun yin shi jing
 
資父事君,日嚴與敬。
zi fu shi jun yue yan yu jing
 
孝當竭力,忠則盡命。
xiao dang jie li zhong ze jin ming
 
臨深腹薄,夙興溫清。
lin shen fu bao su xing wen qing
 
似蘭斯馨,如松之盛。
shi lan si xin ru song zhi sheng
 
川流不息,淵澄取映。
chuan liu bu xi yuan cheng qu ying
 
容止若思,言辭安定。
rong zhi ruo si yan ci an ding
 
篤初誠美,慎終宜令。
du chu cheng mei shen zhong yi ling