Traditional Primer Texts_Baijia xing/Traditional Chinese Characters. Text version

ʮam
Baijia xing (Big5)
 
 
] PdG
zhao qian sun li zhou wu zheng wang
 
u H
feng chen chu wei jiang shen han yang
 
׳\ fIi
zhu qin you xu he lu shi zhang
 
ձY Q
kong cao yan hua jin wei tao jiang
 
¹Q fu
qi xie zou yu bai shui dou zhang
 
Ĭ︯ OS^
yun su pan ge xi fan peng lang
 
| ]
lu wei chang ma miao feng hua fang
 
\Kh Zjv
yu ren yaun liu feng bao shi tang
 
OG pPٴ
fei lian cen xue lei he ni tang
 
ˮù q੦w`
teng yin luo bi hao wu an chang
 
֤_ɳ ֤˻d
le yu shi fu pi bian qi kang
 
ER Us
wu yu yuan bu gu meng ping huang
 
Mp L
he mu xiao yin yao shao zhan wang
 
¤f ̨N
qi mao yu di mi bei ming zang
 
p ͧTe
ji fu cheng dai tan song mao pang
 
Ω}
xiong ji shu qu xiang zhu dong liang
 
Ŷ{ uu±j
du ruan lan min xi ji ma qiang
 
M C
jia lu lou wei jiang tong yan guo
 
LN }d
mei sheng lin diao zhong xu qiu luo
 
L ԭJN
gao xia cai tian fan hu ling huo
 
U_ ޿c
yu wan zhi ke zan guan lu mo
 
gи[ zv
jing fang qiu miao gan xie ying zong
 
BŶNH Cx
ding xuan ben deng yu shan hang hong
 
]ѥ ZNs
gao zhu zuo shi cui ji niu gong
 
{] pa
cheng ji xing hua pei lu rong weng
 
ϩf Ta
xun yang yu hui zhen qu jia feng
 
ͺx VSQ
rui yi chu jin ji bing mi song
 
qI QJڤ}
jing duan fu wu wu jiao ba gong
 
Ԥs JW
mu kui shan gu che hou mi peng
 
Z c
quan xi ban yang qiu zhong yi gong