Proverbs. Simplified Chinese Characters/Text display-#4

上篇      俗谚     四。婚姻
 
 
一家女,百家求。
yi jia nu bai jia qiu

一世破婚百世穷。
yi shi po hun bai shi qiong

一代娶矮妻,三代没高人。
yi dai qu ai qi san dai mei gao ren

人做媒人不肯嫁,鬼做媒人嫁夜叉。
ren zuo mei ren bu ken jia gui zuo mei ren jia ye cha

十房新妇十样讨,十个女儿十样嫁。
shi fang xin fu shi yang tao shi ge nu er shi yang jia

天要下雨,娘要嫁人。
tian yao xia yu niang yao jia ren

女大不中留,留下结冤仇。
nu da bu zhong liu liu xia jie yuan chou

上等人赔钱嫁女,中等人养女嫁女,下等人赚钱嫁女。
shang deng ren pei qian jia nu zhong deng ren yang nu jia nu 
xia deng ren zhuan qian jia nu

三醮妇人不是人。
san jiao fu ren bu shi ren

三十岁没娶妻,讲话还是带乳臭。
san shi sui mei qu qi jiang hua hai shi dai ru chou

三十寿板弗嫌早,三十岁定亲弗嫌晚。
san shi shou ban fu xian zao san shi sui ding qing fu xian wan

天上无云不下雨,世间无媒不成婚。
tian shang wu yun bu xia yu shi jian wu mei bu cheng hun

打头官司结头亲。
da tou guan si jie tou qing

只许男大一层,不可女大一岁。
zhi xu nan da yi ceng bu ke nu da yi sui

只有丫头做太太,没有长工做老爷。
zhi you ya tou zuo tai tai mei you chang gong zuo lao ye

同姓不攀亲。
tong xing bu ju qing

早婚添一代。
zao hun tian yi dai

再刷无好布,再嫁无好妇。
zai shua wu hao bu zai jia wu hao fu

吃菜吃油盐,娶妾娶容颜。
chi cai chi you yan qu qie qu rong yan

有钱切莫娶後婚,一个床上两条心。
you qian qie mo qu hou hun yi ge chuang shang liang tiao xin

有钱成了亲,没钱当做奸情打。
you qian cheng le qing mei qian dang zuo jian qing da

有钱难买亲生子,无钱可讨有钱妻。
you qian nan mai qing sheng zi wu qian ke tao you qian qi

好姻缘棒打不毁。
hao yin yuan bang da bu hui

好女儿,吃不得两家茶。
hao nu er chi bu de liang jia cha

好马不吃回头草,好女不嫁二丈夫。
hao ma bu chi hui tou cao hao nu bu jia er zhang fu

好马不配双鞍子,烈女不嫁二夫君。
hao ma bu pei shuang an zi lie nu bu jia er fu jun

没子留媳留不住。
mei zi liu xi liu bu zhu

姊姊不嫁,耽搁了妹妹。
jie jie bu jia dan ge le mei mei

男大须婚,女大须嫁。
nan da xu hun nu da xu jia

男人是个盘,女人是个弦。
nan ren shi ge pan nu ren shi ge xian

男有心,女有心,铜墙铁壁要走进。
nan you xin nu you xin tong qiong tie bi yao zou jin

男无妻,家无主,女无夫,身无主。
nan wu qi jia wu zhu nu wu fu shen wu zhu

男大不婚,女大不嫁,恐怕弄出大笑话。
nan da bu hun nu da bu jia kong pa nong chu da xiao hua

门当户对。
men dang hu dui

儿大不由爷,女大不由娘。
er da bu you ye nu da bu you niang

典当勿催赎,女子弗催嫁。
dian dang wu cui shu nu zi fu cui jia

花对花,柳对柳,破粪箕相对烂扫帚。
hua dui hua liu dui liu po fen qi xiang dui lan sao zhou

花轿到宅前,还有一条黄牛钱。
hua jiao dao zhai qian hai you yi tiao huang niu qian

抬头嫁女,低头娶亲。
tai tou jia nu di tou qu qing

挑柴买草,不跟给人家做小。
tiao chai mai cao bu gen gei ren jia zuo xiao

挑水娶个卖茶的,人对桶也对。
tiao shui qu ge mai cha de ren dui tong ye dui

破人婚,三世穷。
po ren hun san shi qiong

臭偷人弗如香嫁人。
chou tou ren fu ru xiang jia ren

马无再配,人有重婚。
ma wu zai pei ren you chong hun

家贫思良妻,国难思良相。
jia pin si liang qi guo nan si liang xiang

货无二卖,女无二嫁。
huo wu er mai nu wu er jia

婚姻劝拢,患难劝开。
hun yin quan long huan nan quan kai

情愿住小姓,不愿住弱房。
qing yuan zhu xiao xing bu yuan zhu ruo fang

情愿做空中一只鸟,不情愿做房中一个小。
qing yuan zuo kong zhong yi zhi niao 
bu qing yuan zuo fang zhong yi ge xiao

娶妻娶德,娶妾娶色。
qu qi qu de qu qie qu se

娶妇不要穿金戴银,只要见事生勤。
qu fu bu yao chuan jin dai yin zhi yao jian shi sheng qin

饥不择食,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻。
ji bu ze shi han bu ze yi huang bu ze lu pin bu ze qi

强摘的瓜果不甜,强撮的婚姻不贤。
qiang zhai de gua guo bu tian qiang cuo de hun yin bu xian

裁定个衣,配定个妻。
cai ding ge yi pei ding ge qi

剩饭难热,後婚难接。
sheng fan nan re hou hun nan jie

结亲如结义,两家莫生气。
jie qing ru jie yi liang jia mo sheng qi

结发夫妻丑也好,粗布裁衣衣也牢。
jie fa fu qi chou ye hao cu bu cai yi yi ye lao

买业不明,可问中人,娶妻不明,好问媒人。
mai ye bu ming ke wen zhong ren qu qi bu ming hao wen mei ren

零碎嫁不如顿当嫁。
ling sui jia bu ru dun dang jia

爱亲攀亲,亲上加亲。
qi qing ju qing qing shang jia qing

跟了官,官娘子,跟了贼,贼婆娘。
gen le guan guan niang zi gen le zei zei po niang

嫁女儿朱红板壁,讨新妇芦菲隔壁。
jia nu er zhu ku hong ban bi tao xin fu lu fei ge bi

顽是顽,笑是笑,嫁娶不能当开吊。
wan shi wan xiao shi xiao jia qu bu neng dang kai diao

宁拆十座庙,不拆一门婚。
ning chai shi zuo miao bu chai yi men hun

养儿怕当兵,养女怕进宫。
yang er pa dang bing yang nu pa jin gong

宁讨人家狗,勿讨狗家人。
ning tao ren jia gou wu tao gou jia ren

宁到山中变鸟,不在房中做小。
ning dao shan zhong bian niao bu zai fang zhong zuo xiao

嫁鸡随鸡,嫁犬随犬。
jia ji sui ji jia quan sui quan

拨囡高三分。
bo nan gao san fen

拨囡不要千亩田,只要女婿出人前。
bo nan bu yao qian mu tian zhi yao nu xu chu ren qian

请坏长工一年穷,讨坏老婆一世穷。
qing huai chang gong yi nian qiong tao huai lao po yi shi qiong

阎王要命,丈夫要妻。
yan wang yao ming zhang fu yao qi

锡铁当不了银,小老婆算不了人。
xi tie dang bu liao yin xiao lao po suan bu liao ren

骏马每驮痴汉走,巧妇长伴拙夫眠。
jun ma mei duo chi han zou qiao fu chang ban zhuo fu mian

薄薄酒,胜茶汤,粗粗布,胜无裳。丑妻恶妾胜空房。
bao bao jiu sheng cha tang cu cu bu sheng wu shang 
chou qi e qie sheng kong fang

翻船折桅一时穷,讨坏老婆一世穷。
fan chuan zhe wei yi shi qiong tao huai lao po yi shi qiong