Proverbs/Traditional Chinese Characters (Big5) #3

上篇      俗諺     三。 家庭
 
 
一夫兩心,拔刺不深。
yi fu liang xin ba ci bu shen

一朝無糧,父子不親。
yi zhao wu liang fu zi bu qing

一朝無食,父子無儀:二朝無食,夫妻別離。
yi zhao wu shi fu zi wu yi er zhao wu shi fu qi bie li

一個婆婆歪嘴,個個老婆嘴歪。
yi ge po po wai zui ge ge lao po zui wai

一代不如一代。
yi dai bu ru yi dai

一只床不出二樣人。
yi zhi chuang bu chu liang yang ren

一個眼不算瞎,一個兒子不算兒。
yi ge yan bu suan xia yi ge er zi bu suan er

一娘生九子,連娘十條心。
yi niang sheng jiu zi lian niang shi tiao xin

一足抵了郎,不記得爺與娘。
yi zu di le lang bu ji de ye yu niang

一好是個婆娘,一不好是個魔王。
yi hao shi ge po niang yi bu hao shi ge mo wang

一人做事一人當,哪有嫂嫂替姑娘。
yi ren zuo shi yi ren dang na you sao sao ti gu niang

一夜夫妻百夜恩,百夜夫妻百載情。
yi ye fu qi bai ye en bai ye fu qi bai zai qing

一兒一女一枝花,無兒無女活菩薩,多兒多女多冤家。
yi er yi nu yi zhi hua wu er wu nu huo pu sa duo er duo nu duo yuan jia

二月二,家家女兒跑到娘窠里。
er yue er jia jia nu er pao dao niang ke li

九子廿三孫,獨自造孤墳。
jiu zi nian san sun du zi zao gu fen

十根頭發九根飛,丈夫得愛無人欺。
shi gen tou fa jiu gen fei zhang fu de ai wu ren qi

十根頭發九根披,丈夫寵愛無人欺。
shi gen tou fa jiu gen pi zhang fu chong ai wu ren qi

丈夫弗聽枕邊言。
zhang fu fu ting zhen bian yan

久病床前無孝子。
jiu bing chuang qian wu xiao zi

大姑拙,三姑吃。
da gu zhuo san gu chi

大姊做鞋,二姊照樣。
da jie zuo xie er jie zhao yang

大丈夫難保妻不賢、子不孝。
da zhang fu nan bao qi bu xian zi bu xiao

三世修來夫前死。
san shi xiu lai fu qian si

三歲死了娘,說來話也長。
san sui si le niang shuo lai hua ye chang

三里地趕個嘴,不如在家喝涼水。
san li di gan ge zui bu ru zai jia he liang shui

三十年寡婦碧波清,河泥船搖過一時溷。
san shi nian gua fu bi bo qing he ni chuan yao guo yi shi  hun

三腳哈巴無尋處,兩腳婆娘各處多。
san jiao ha ba wu xun chu liang jiao po niang ge chu duo

上房絕,下房業。
shang fang jue xia fang ye

上有三老,下有三討。
shang you san lao xia you san tao

上床夫妻,下床君子。
shang chuang fu qi xia chuang jun zi

小時看娘活觀音,大時看娘柳樹精。
xiao shi kan niang huo guan yin da shi kan niang liu shu jing

小姐養到一百歲,究竟別人家個人。
xiao jie yang dao yi bai sui jiu jing bie ren jia ge ren

子大爺難做。
zi da ye nan zuo

子孫有福,不用留牛馬。
zi sun you fu bu yong liu niu ma

子智父親樂,狗瘦主人羞。
zi zhi fu qing le gou shou zhu ren xiu

女大十八變。
nu da shi ba bian

女兒哭娘,真心實意。
nu er ku niang zhen xin shi yi

女像娘,沒坐場﹔女像爺,涼傘遮。
nu xiang niang mei zuo chang nu xiang ye liang san zhe

父一輩,子一輩。
fu yi bei zi yi bei

父母難保子孫賢。
fu mu nan bao zi sun xian

父債子償,父業子得。
fu zhai zi chang fu ye zi de

父母言語,忍氣吞聲。
fu mu yan yu ren qi tun sheng

父若英雄,子必好漢﹔娘要顛狂,女必輕賤。
fu ruo ying xiong zi bi hao han niang yao dian kuang nu bi qing jian

父子恩深終有別,夫妻義重也分離。
fu zi en shen zhong you bie fu qi yi zhong ye fen li

父子同心土變金,兄弟竭力山成玉。
fu zi tong xin tu bian jin xiong di jie li shan cheng yu

夫妻愛好,同偕到老。
fu qi ai hao tong xie dao lao

夫妻恩愛,討飯應該。
fu qi en ai tao fan ying gai

夫妻相打不要閑人勸。
fu qi xiang da bu yao xian ren quan

夫妻打架常事,和尚拉勸奇事。
fu qi da jia chang shi he shang la quan qi shi

夫妻好似同林鳥,大限來時各自飛。
fu qi hao shi tong lin niao da xian lai shi ge zi fei

夫妻不睦奸人乘,兄弟不和外人欺。
fu qi bu mu jian ren cheng xiong di bu he wai ren qi

夫妻們船頭上打罵,船梢上說話。
fu qi men chuan tou shang da ma chuan shao shang shuo hua

不要觀音面,只要夫星現。
bu yao guan yin mian zhi yao fu xing xian

不求金玉重重寶,但愿兒孫個個寶。
bu qiu jin yu chong chong bao dan yuan er sun ge ge bao

分家三年成鄰舍。
fen jia san nian cheng lin she

牛種田,馬吃谷,別人養崽他人享福。
niu zhong tian ma chi gu bie ren yang zai ta ren xiang fu

公要餛飩婆要面。
gong yao hun tun po yao mian

六十無孫,老樹無根。
liu shi wu sun lao shu wu gen

少年夫妻甜如蜜。
shao nian fu qi tian ru mi

六月里的日頭,晚娘的拳頭。
liu yue li de ri tou wan niang de quan tou

天下爹娘愛小兒。
tian xia die niang ai xiao er

廿年新婦廿年婆,再歇廿年做太婆。
nian nian xin fu nian nian po zai xie nian nian zuo tai po

兄弟像手足,妻子像衣服。
xiong di xiang shou zu qi zi xiang yi fu

只有慈心爹娘,沒有慈心兒女。
zhi you ci xin die niang mei you ci xin er nu

王子痴,了官司。
wang zi chi liao guan si

生是婆家人,死是婆家鬼。
sheng shi po jia ren si shi po jia gui

田要冬耕,兒要親生。
tian you dong geng er yao qing sheng

打老婆,罵老婆,手內無錢賣老婆。
da lao po ma lao po shou nei wu qian mai lao po

冬瓜有毛,茄子有刺,丈夫有錢,內人有勢。
dong gua you mao qie zi you ci zhang fu you qian nei ren you shi

巧媳婦煮不出沒米粥,巧嘴八哥說不過潼關去。
qiao xi fu zhu bu chu mei mi zhou qiao zui ba ge shuo bu guo tong guan qu

有女像姑,有子像叔。
you nu xiang gu you zi xiang shu

有兒靠兒,無兒靠婿。
you er kao er wu er kao xu

有兒窮不久,無子富不長。
you er qiong bu jiu wu zi fu bu chang

有兒有女是冤家,無兒無女是仙家。
you er you nu shi yuan jia wu er wu nu shi xian jia

有兒雖得計,無兒免生氣。
you er sui de ji wu er mian sheng qi

有好子孫荒成業,無好子孫業成荒。
you hao zi sun huang cheng ye wu hao zi sun ye cheng huang

有媳婦,講媳婦,無媳婦,講雞婆。
you xi fu jiang xi fu wu xi fu jiang ji po

有屋不怕寒露風,有子不怕老來窮。
you wu bu pa han lu feng you zi bu pa lao lai qiong 

有福個阿公,不怕八敗個媳婦。
you fu ge a gong bu pa ba bai ge xi fu

好妻難為夫。
hao qi nan wei fu

好兄弟,勤算帳。
hao xiong di qin suan zhang

好漢不打妻,好狗不咬雞。
hao han bu da qi hao gou bu yao ji

好夫妻,打到頭,不打不罵不長久。
hao fu qi da dao tou bu da bu ma bu chang jiu

好兒不種爺田地,好女不穿嫁時衣。
hao er bu zhong ye tian di hao nu bu chuan jia shi yi

好眼只要一只,好兒只要一個。
yao yan zhi yao yi zhi hao er zhi yao yi ge

好爺不打過頭子,好娘不打出嫁女。
hao ye bu da guo tou zi hao niang bu da chu jia nu

好子勿論爺田地,好女勿論嫁妝奩。
hao zi wu lun ye tian di hao nu wu lun jia zhuang lian

好了是觀音菩薩,惱了是牛頭夜叉。
hao le shi guan yin pu sa nao le shi niu tou ye cha

好妻無好漢,天下一大半﹔好漢無好妻,天下一大堆。
hao qi wu hao han tian xia yi da ban hao han wu hao qi tian xia yi da dui

在生不把父母敬,死后何必哭靈魂。
zai sheng bu ba fu mu jing si hou he bi ku ling hun

在生買點爺娘吃,寒食清明祭啥墳。
zai sheng mai dian ye niang chi han shi qing ming ji sha fen

死寡易守,活寡難熬。
si gua yi shou huo gua nan ao

成家猶如針挑土。
kou jia you ru zhen tiao tu

成家容易養家難。
cheng jia rong yi yang jia nan

多男多女多冤家。
duo nan duo nu duo yuan jia

先來新婦,不怕慢來婆。
xian lai xin fu bu pa man lai po

先來新婦慢來婆,要粥要飯自來提。
xian lai xin fu man lai po yao zhou yao fan zi lai ti

行業多不漲家,兒子多不養爺。
hang ye duo bu zhang jia er zi duo bu yang ye

再好月光不當火,再好家婆不當娘。
zai hao yue guang bu dang huo zai hao jia po bu dang niang

作了婆婆,又作媳婦。
zuo le po po you zuo xi fu

忤逆媳婦守孝堂。
wu ni xi fu shou xiao tang

身安莫嫌瘦,家安莫嫌貧。
shen an mo xian shou jia an mo xian pin

走盡天邊娘好,吃盡滋味鹽好。
zou jin tian bian niang hao chi jin zi wei yan hao

村中有個好嫂嫂,滿巷姑娘齊學好。
cun zhong you ge hao sao sao man xiang gu niang qi xue hao

快性老婆,沒褲子穿。
kuai xing lao po mei ku zi chuan

男子十八大悠悠,女子十八大丫頭。
nan zi shi ba da you you nu zi shi ba da ya tou

弟兄竭力山成玉,父子同心土變金。
di xiong jie li shan cheng yu fu zi tong xin tu bian jin

怕老婆,有飯吃。
pa lao po you fan chi

長病無孝子,慈母多敗兒。
chang bing wu xiao zi ci mu duo bai er

青草鵝,一個肫﹔無娘囡,一個身。
qing cao e yi ge tun wu niang nan yi ge shen

花鼓攤簧唱十日,十個寡婦九改節。
hua gu tan huang chang shi ri shi ge gua fu jiu gai jie

拙老婆,道兒多。
zhuo lao po dao er duo

門前無債主,家中無病人。
men qian wu zhai zhu jia zhong wu bing ren

阿大著新,阿二著舊,阿三著破,阿四著筋。
a da zhao xin a er zhao jiu a san zhao po a si zhao jin

長兄不離宗堂,么兒不離娘房。
zhang xiong bu li zong tang me er bu li niang fang

長工伏侍短工,婆娘伏侍老公。
chang gong fu shi duan gong po niang fu shi lao gong

妻有大小,子無嫡庶。
qi you da xiao zi wu di zhe

妻賢夫禍少,子孝父心寬。
qi xian fu huo shao zi xiao fu xin kuan

妻是枕邊人,十事商量九事成。
qi shi zhen bian ren shi shi shang liang jiu shi cheng

兒不嫌母丑,狗不嫌家貧。
er bu xian mu chou gou bu xian jia pin

兒孫自有兒孫福,莫為兒孫作馬牛。
er sun zi you er sun fu mo wei er sun zuo ma niu

兒討媳婦女討郎,人在世界鬧一場。
er tao xi fu nu tao lang ren zai shi jie nao yi chang

兒子自己的好,娘子別人的好。
er zi zi ji de hao niang zi bie ren de hao

兒子做官歸,不如丈夫討飯歸。
er zi zuo guan gui bu ru zhang fu tao fan gui

兒子哭,驚天動地﹔媳婦哭,虛情假意﹔閨女哭,真心真意﹔女婿哭,黑驢放屁。
er zi ku jing tian dong di xi fu ku xu qing jia yi 
gui nu ku zhen xin zhen yi nu xu ku hei lu fang pi

若要家不和,娶位小老婆。
ruo yao jia bu he qu wei xiao lao po

若要好,大敬小。
ruo yao hao da jing xiao

若要兄弟賢,明算伙食錢。
ruo yao xiong di xian ming suan huo shi qian

家中養好女,隔斷路傍人。
jia zhong yang hao nu ge duan lu pang ren

待你父母十二兩,兒孫還你整一斤。
dai ni fu mu shi er liang er sun huan ni zheng yi jin

孩兒好養債難還。
hai er hao yang zhai nan huan

前門關關,后門撐撐。
qian men guan guan hou men cheng cheng

糊涂老婆亂當家。
hu tu lao po luan dang jia

奸不通父母,賊不通鄰舍。
jian bu tong fu mu zei bu tong lin she

保得本身,保不得子孫。
bao de ben shen bao bu de zi sun

活是叫化兒,死是烏金子。
huo shi jiao hua er si shi wu jin zi

穿爛三條裙,不知丈夫心。
chuan lan san tiao qun bu zhi zhang fu xin

穿碎是我衣,亡故是我妻。
chuan sui shi wo yi wang go shi wo qi

浪子回頭金不換。
lang zi hui tou jin bu huan

哥哥做了官,與我何干。
ge ge zuo le guan yu wo he gan

逆子拗妻,無藥可醫。
ni zi ao qi wu yao ke yi

張公九代不分煙,從來不聽婦人言。
zhang gong jiu dai bu fen yan cong lai bu ting fu ren yan

孩兒不離娘,爪兒不離秧。
hai er bu li niang zhao er bu li yang

納上錢糧不怕官,孝敬父母不怕天。
na shang qian liang bu pa guan xiao jing fu mu bu pa tian

娘肚內有子,子肚內沒娘。
niang du nei you zi zi du nei mei niang

娘想兒,長江水,兒想娘,扁擔長。
niang xiang er chang jiang shui er xiang niang bian dan chang

娘家屋里百曉通,到了夫家犯了鵝掌風。
niang jia wu li bai xiao tong dao le fu jia fan le e zhang feng

家和萬事興。
jia he wan shi xing

家有老,是個寶。
jia you lao shi ge bao

家和人和萬事和。
jia he ren he wan shi he

家里不和外人欺。
jia li bu he wai ren qi

家憑長子,國憑大臣。
jia ping zhang zi guo ping da chen

家有一老,如有一寶。
jia you yi lao ru you yi bao

家有賢妻,夫不吃淡飯。
jia you xian qi fu bu chi dan fan

家有賢妻,男弗遭橫禍。
jia you xian qi nan fu zao heng huo

家中出了賢嫂嫂,滿村姑娘全教好。
jia zhong chu le xian sao sao man cun gu niang quan jiao hao

家中縱有千般事,臨睡廚房走一回。
jia zhong zong you qian ban shi lin shui chu fang zou yi hui

家雞打得團團轉,野雞打得滿天飛。
jia ji da de tuan tuan zhuan yi ji da de man tian fei

敗子收心長千金。
bai zi shou xin zhang qian jin

敗子回頭金不換。
bai zi hui tou jin bu huan

婆婆打媳婦天下有。
po po da xi fu tian xia you

婆婆嘴碎,媳婦耳歪。
po po zui sui xi fu er wai

黑影上牆,孩兒要娘。
hei ying shang qiang hai er yao niang

健婦持門戶,勝于一丈夫。
jian fu chi men hu sheng yu yi zhang fu

堂前教子,枕邊教妻。
tang qian jiao zi zhen bian jiao qi

貴買田地,子孫受用。
gui mai tian di zi sun shou yong

舍不得嬌妻,做不得好漢。
she bu de jiao qi zuo bu de hao han

娶了媳婦滿堂紅,聘了女兒滿屋窮。
qu le xi fu man tang hong pin le nu er man wu qiong

莫把此心空計較,兒孫是有兒孫福。
mo ba ci xin kong ji jiao er sun shi you er sun fu

晴天捉漏,雨落照舊。
qing tian zhuo lou yu luo zhao jiu

云中日頭,後娘舌頭。
yun zhong ri tou hou niang she tou

買盡天下物,難買子孫賢。
mai jin tian xia wu nan mai zi sun xian

惡婆娘上灶,赫得刀跳瓢飛。
e po niang shang zao he de dao tiao piao fei

菜刀不磨成死鐵,老婆不管成妖孽。
cai dao bu mo cheng si tie lao po bu guan cheng yao nie

越是公婆弗歡喜,越要公婆面前撒臭屁。
yue shi gong po fu huan xi yue yao gong po mian qian sa chou pi

強婆娘,只怕打。
qiang po niang zhi pa da

嫁了的女,潑了的水。
jia le de nu po le de shui

嫁出的女,賣出的田。
jia chu de nu mai chu de tian

媳婦堂前拜,爹娘一身債。
xi fu tang qian bai die niang yi shen zhai

筷頭上出忤逆,棒頭上出孝子。
kuai tou shang chu wu ni bang tou shang chu xiao zi

會做媳婦兩頭瞞,不會做的兩頭轉。
hui zuo xi fu liang tou man bu hui zuo de liang tou zhuan

新娶新婦講三年,新蓋房屋晌三年。
xin qu xin fu jiang san nian xin gai fang wu  shang san nian

頑劣妻子緊釘鞋,塞沒煙筒爛稻草。
wan lie qi zi jing ding xie sai mei yan tong lan dao cao

搖籃里個姑娘大子嫂,叫聲姑娘還聲嫂。
yao lan li ge gu niang da zi sao jiao sheng gu niang huan sheng sao

爹在度過,爹死大苦。
die zai du guo die si da ku

爹有娘有,不如懷中自有。
die you niang you bu ru huai zhong zi you

爹不留,娘不留,天上注之流。
die bu liu niang bu liu tian shang zhu zhi liu

爹個心肝娘個臟,兩口桫枋才拉浪。
die ge xin gan niang ge zang, liang kou suo fang cai la lang

遠燒香不如敬爹娘。
yuan shao xiang bu ru jing die niang

寧添一斗,莫添一口。
ning tian yi dou mo tian yi kou

閨女十八變,越變越好看。
gui nu shi ba bian yue bian yue hao kan

滿堂兒女不如半路夫妻。
man tang er nu bu ru ban lu fu qi

寡婦心腸,晚娘手斷。
gua fu xin chang wan niang shou duan

摸索老婆不時閑,增了鍋台摸炕沿。
mo suo lao po bu shi xian zeng le guo tai mo kang yan

養兒防老,積谷防飢。
yang er fang lao ji gu fang ji

養兒防備老,栽樹要乘涼。
yang er fang bei lao zai shu yao cheng liang

養兒有得繼,養女也得繼。
yang er you de ji yang nu ye de ji

養兒女沒處算飯錢。
yang er nu mei chu suan fan qian

養媳婦單望阿彌死。
yang xi fu dan wang a mi si

養兒勿論飯,打鐵勿論炭。
yang er wu lun fan da tie wu lun tan

養子不能養其心,養女不能養其身。
yang zi bu neng yang qi xin yang nu bu neng yang qi shen

養女一口氣,一床蓋被一場祭。
yang nu yi kou qi yi chuang gai bei yi chang ji

養兒別養兩,到老臨官馬。養兒別養三,到老活累三。
yang er bie yang liang dao lao lin guan ma 
yang er bie yang san dao lao huo lei san

親兄弟,明算賬。
qing xiong di ming suan zhang

窮灶前,富水缸。
qiong zao qian fu shui gang

窮欠債,子還錢,子犯罪,父擔當。
qiong qian zhai zi huan qian zi fan zui fu dan dang

賣家擋,嫁姑娘,預備三天接新郎。
mai jia dang jia gu niang yu bei san tian jie xin lang

獨柴難燒,獨子難教。
du chai nan shao du zi nan jiao

獨子成龍,獨女成鳳。
du zi cheng long du nu cheng feng

錢米動人心,兒女疼人心。
qian mi dong ren xin er nu teng ren xin

賢婦令夫貴,惡婦令夫敗。
xian fu ling fu gui e fu ling fu bai

頭妻嫌,二妻愛,三妻愿叫祖奶奶。
tou qi xian er qi ai san qi yuan jiao zu nai nai

貓戀食,狗戀家,小孩子戀老娘家。
mao lian shi gou lian jia xia hai zi lian lao niang jia

雞公不啼雞婆啼。
ji gong bu ti ji po ti

雞無三只腿,娘有兩條心。
ji wu san zhi tui niang you liang tiao xin

嚴父出孝子,慈母出巧女。
yan fu chu xiao zi ci mu chu qiao nu

懼內家豪富,欺妻一世貧。
ju nei jia hao fu qi qi yi shi pin

蠻妻劣子,無藥可治。
man qi lie zi wu yao ke zhi

鑼靠鼓,鼓靠鑼,媳婦兒雖巧,還須靠公婆。
luo kao gu gu kao luo xi fu er sui qiao hai xu kao gong po